top of page

Beställning

 

Beställningar görs via Megafronts hemsida eller via säljare. Beställningen är bindande när Megafront bekräftat den skriftligen. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post sales@megafront.com.

Megafront är inte skyldig att leverera en produkt som utgått eller inte längre finns att tillgå.

Priser och betalning

 

Samtliga priser på hemsidan eller offerter är angivna exklusive moms om inte annat anges. Priset på försäljning av importerade varor och tjänster kan komma att justeras fram till fakturadatum, till för den dagen gällande valutakursen. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, valutakursändringar, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset utan avisering. Timpriser vid tjänster avser arbetstid under Megafronts ordinarie arbetstid.

Till samtliga priser tillkommer eventuell moms och frakt.

Betalning sker mot faktura som når kunden via e-post eller post. Anmärkningar mot fakturan ska göras inom 8 dagar till ekonomi@megafront.com.

Produkterna förblir Megafronts egendom fram till dess full betalning erlagts och köparen infriat samtliga, enligt avtal och försäljningsvillkor, förpliktelser. Fram till dess har Megafront rätt att häva köpet och återta produkterna.

Försenad betalning kan innebära avbrott mellan den temporära och permanenta licensen, eller den gällande licensen som ska förnyas. Vid försenad betalning tar Megafront ut dröjsmålsränta om 18% och förseningsersättning om 450 kronor. Om betalning inte är mottagen vid förfallodagen kan hela fakturan eventuellt omfaktureras med ett nytt listpris.

Leverans

 

Leveranser från Megafront sker digitalt eller av Megafront anlitad transportör. Leverans av digitala varor sker inom fyra dagar efter betalning, och fysiska varor skickas enligt skriftlig överenskommelse. Megafront ansvarar inte för leveransförseningar, oavsett om de beror på förseningar hos transportör, försening eller restnotering hos tillverkaren eller andra förhållanden utanför Megafronts kontroll.

Kunden ska inspektera produkterna direkt vid leveransmottagande och se till att anmäla till transportören om mängden gods inte stämmer överens med följesedeln eller om transportskador uppstått, då transportören som är ansvarig för att leveransen kommer fram i det skick som Megafront skickade den i. Dolda transportskador ska anmälas till transportören och till Megafront snarast, dock senast en vecka efter mottagandet av leveransen.

 

Vid den händelse att varan returneras för att kunden inte mottagit den, debiteras kunden för alla eventuella returkostnader samt en hanteringsavgift om 500 kronor.

Kampanjer och vinster

 

Eventuella kampanjer eller vinster som utbetalas eller utdelas tillfaller företaget och inte en person på företaget. Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel eller prisändringar.

Garantier och reparationer

 

Megafront lämnar inte några garantier utöver de garantier som tillverkaren lämnar.

Eventuella reparationer och reservdelar, samt transportkostnader, genomförs och bekostas av kunden efter godkännande.

Programvaror

 

Vid köp av programvaror gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren ingår eller medföljer programvaran.

Reklamationer och returer

 

Skulle kunden få en vara som kunden bevisligen inte beställt ska kunden omgående meddela Megafront för att planera en retur, dock senast fem dagar efter mottagandet.

Vid önskan om reklamation ska kunden kontakta Megafront för att öppna ett reklamationsärende. Ärendet måste påbörjas senast fem dagar efter fakturadatumet. Ett öppnat ärende innebär inte att reklamationen är godkänd. Endast Megafront kan godkänna en reklamation. Vid en eventuell reklamation/återköp ska vara skickas tillbaka oskadad i originalemballage och originalförpackning med alla eventuella tillbehör och handböcker med. Det vill säga, i nyskick. Alla eventuella omkostnader betalas av kunden. Om kunden betalat delar eller hela fakturan återbetalar Megafront det inom 30 dagar efter att varan mottagits av Megafront.

Vid felaktig reklamation eller skada på gods vid Megafronts mottagande, kvarstår kundens förpliktelse att betala ursprungsfakturan och eventuella merkostnader samt fraktkostnader inklusive hantering för att skicka varan tillbaka till kund.

Kunden får skriftligen till Megafront häva ett köp med avtalad leverans för mer än 45 dagar sedan, om förseningen beror på Megafront eller något som Megafront kunnat påverka. Megafront återbetalar då eventuellt förskottsbetalning inom 15 dagar.

Teknisk support

 

Vid support hänvisar Megafront eventuellt till respektive tillverkares supporttjänster.

Ansvarsbegränsning

 

Megafront tar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Megafront eller kunden ska inte i något fall göras ansvariga för direkta eller indirekta skador såsom, men inte begränsat till, inkomst- och produktionsbortfall eller kostnader i samband med driftsavbrott. Inte heller vid försenad leverans. Megafront kan inte hållas ansvarig för förlust av lagrad information eller programvara.

Inget skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet belastar Megafront, om inte grov vårdslöshet har visats. Vid skadestånd eller ersättningsskyldighet begränsas det till motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter skadestånds- eller ersättningsskyldigheten grundar sig på.

Produktinformation

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Sekretess och personuppgifter

 

När du genomför ett köp hos Megafront lagras personuppgifterna där tillsammans med dina företagsuppgifter. Megafronts personuppgiftshantering finns under Privacy Policy på Megafronts hemsida. Megafront lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Information om Cookies

 

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post- och telestyrelsens hemsida.

Ändringar av Försäljningsvillkoren

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist

 

I tillfälle av att tvist ska slutligt avgörande ske enligt skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Sverige, språket vid förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Terms and Conditions

Megafronts försäljningsvillkor gäller för all försäljning via Megafront, om inte annan överenskommelse har gjorts skriftligt mellan parterna. Vid beställningar och köp av Megafronts produkter och tjänster godkänns samtidigt våra försäljningsvillkor.

All försäljning till privatperson följer gällande svensk konsumentlagstiftning.
bottom of page